Refusionspolitik

Forbrugerne har en fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, hvor en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, som overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed:

A. Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har eller har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte os (Donovan Clyde Bartlett, Chokodays.com. Chokodays.com, Norderstraße 11-13, 24939 Flensburg, Tyskland, tlf.: 0461 146 82787, e-mail: donovan@chokodays.com) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev eller en e-mail sendt med posten) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder).Vi refunderer dig straks og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din ophævelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, der hurtigt kan blive ødelagt, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet.

Forbundne/finansierede transaktioner

Hvis du finansierer denne kontrakt ved hjælp af et lån og senere tilbagekalder den, er du heller ikke længere bundet af lånekontrakten, forudsat at begge kontrakter udgør en økonomisk enhed. Dette skal især antages, hvis vi samtidig er din långiver, eller hvis din långiver benytter sig af vores samarbejde i forbindelse med finansieringen. Hvis lånet allerede er tilgået os på det tidspunkt, hvor fortrydelsen træder i kraft eller varerne returneres, træder din långiver ind i vores rettigheder og forpligtelser fra den finansierede kontrakt i forhold til dig med hensyn til de juridiske konsekvenser af fortrydelsen eller returneringen. Sidstnævnte gælder ikke, hvis kontraktens genstand er erhvervelse af finansielle instrumenter (f.eks. værdipapirer, valuta eller derivater). Hvis du ønsker at undgå en kontraktlig forpligtelse så vidt muligt, skal du gøre brug af din fortrydelsesret og også fortryde låneaftalen, hvis du også har fortrydelsesret til dette.

B. Afbestillingsformular

Hvis du ønsker at ophæve kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular.

Til

Donovan Clyde Bartlett
Chokodays.com. Chokodays.com
Norderstrasse 11-13
24939 Flensborg
Tyskland
E-mail: donovan@chokodays.com

Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbrugeren/forbrugerne

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes adresse

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)

_________________________
Dato

(*) Det ikke relevante overstreges.

© IT-Recht Kanzlei

DOC-ID: ##ITK-H5180397fa73cef53da21a1c0b2cb1613###
Pr.: 23.12.2021, 10:08:15

Danish
Danish